top of page
shutterstock_674691853 (1).jpg

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวัสดุอิเล็กทรอนิกส์จัดการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จากความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรซินสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์เคมีที่เราพัฒนามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เรากำลังช่วยเหลือลูกค้าด้วยการเสนอแนวคิดที่ยืดหยุ่นในด้าน LCD บอร์ด อุปกรณ์กึ่งวงจร และยานยนต์
จำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัย เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เพื่อความบันเทิง
นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นไปที่การจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลกผ่านการเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ ในขณะที่ลูกค้าเปลี่ยนและขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ เรากำลังเสริมสร้างกิจกรรมการขายและโลจิสติกส์โดยร่วมมือกับบริษัทสาขาในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย

HDD

shutterstock_1199173633.jpg

FPC

shutterstock_1956864229.jpg

สินค้าหลัก

●เรซิ่นฟังก์ชั่นพิเศษ
ส่วนประกอบคริสตัลเหลว HDD และรถยนต์

●ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง & ฟิล์มและแผ่นประสิทธิภาพสูง

เซมิคอนดักเตอร์ สารตั้งต้น กลุ่มสินค้าสมาร์ทโฟน

●แร่ธาตุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

●ผลิตภัณฑ์ดูดซับคุณภาพสูงและท่อหมึกสำหรับปริ้นเตอร์

อุปกรณ์สำนักงาน (OA) Printer

●นิวเอเนจี้ และ นิวแมททีเรียล

bottom of page