top of page
タイ 合成樹脂

พลาสติก
เรซิ่นสังเคราะห์

หน้าที่ของพลาสติกที่หลากหลายตั้งแต่ของเล่น บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงของใช้ในชีวิตประจำวัน โทรศัพท์มือถือ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาพยาบาล และสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พลาสติกถูกคิดค้นและพัฒนาให้ต้องแข็งแรงขึ้น เล็ก และเบาลง เราจึงได้มีการนำเสนอ

โซลูชั่นที่มีความหลากหลายจากประสบการณ์การทำธุรกิจ ในส่วนของการขายที่ยาวนานเกี่ยวกับพลาสติกไซเซอร์

สารเติมแต่งเรซิ่น และสารผสมอื่นๆ รวมทั้งมีส่วนร่วม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ ขึ้นตอนการวิจัย

จนผ่านการเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเหมาะกับการใช้งานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

สินค้าหลัก

●เรซิ่นสังเคราะห์

ตั้งแต่ General Resin ไปจนถึง Engineering Plastic Resin

●พลาสติกไซเซอร์
เพิ่มความสามารถในการทำงานและเพิ่มความยืดหยุ่น

●สารเติมแต่ง
สารเคมีที่เติมเข้าไปเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติก

●ไบโอแมส
เพื่อสิ่งแวดล้อมโลกและการลด CO2

bottom of page